Mindconnexion

Opleidingen

Mindconnexion kent twee opleidingen:
- Praktische Toepassing Mindconnexion
- Werken met Mindconnexion

Praktische Toepassing Mindconnexion is een eendaagse opleiding waarin de deelnemers alle benodigde handelingen aangeleerd krijgen om een Mindconnexion-scan af te nemen met een deelnemer. Deze technische informatie wordt aangevuld met de basiskennis over de bouwstenen van Mindconnexion en hun toepasbaarheid. Zie punt 1 tot en met 4 onder Werken met Mindconnexion.

Kosten voor organisaties € 500,00.
Kosten voor coaches € 250,00.

Werken met Mindconnexion is een vierdaagse opleiding die de deelnemers leert om Mindconnexion als coach-instrument  in te zetten in de eigen praktijk of organisatie om verrassend snel en diepgaand persoonlijkheidskenmerken en competenties in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Werken met Mindconnexion is bedoeld voor de professionele hrm-er/ coach/trainer en is een aanvulling op de instrumenten, kennis en ervaring die hij/zij beschikbaar heeft.

Kosten voor organisaties € 2.500,00.
Kosten voor Coaches € 1000,00.

Werken met Mindconnexion is verspreid over 4 dagen die in 4 aansluitende weken worden aangeboden, waarin de volgende zaken aan de orde komen.

1. Invoeren gebruikers
2. Scan maken (live en per mail) en rapportage downloaden
3. Werken met de uitslagen 
4. Bouwstenen van Mindconnexion eigen maken (
Vier elementen en Ontvangen/Geven)
5. Mindmaps + lemniscaat M/V van Mindconnexion eigen maken
6. Dashboard (korte vertaling uitslag) lezen en koppelen aan de vraag of het thema van de betrokkene
7. Stromingen in lemniscaat duiden en vertalen naar de vraag of het thema
8. Teamscans maken en toepassen
9. Tips en oefeningen voor toepassing in de praktijk 

- Het gebruik van de scan wordt apart in rekening gebracht. 
Kosten Mindconnexion Scan per stuk € 75,00.
- Alle deelnemers aan de opleidingen kijgen een pdf van het boek Goozze, een kleurrijke expeditie door jezelf, waarin alle basisprincipes van Mindconnexion uitgebreid aan de orde komen.
- Met een zekere regelmaat worden terugkomdagen georganiseerd om ervaringen met het gebruik van Mindconnexion te verdiepen en aan te vullen.

De opleidingen van Mindconnexion worden gegeven door Marcel Dekker (1957). Hij werkte voor talloze organisaties en initiatieven in de Kunstenwereld, de Welzijnssector en het Bedrijfsleven. Hij verdiepte zich in o.a. management, psychologie, geneeskunde, metafysica en muziek/kunst en wist de kern daarvan steeds weer te verbinden met de vier elementen en hun metaforen. In een periode van ruim 20 jaar ontvouwden zich stap voor stap het model en de kleurfiguren zoals die nu in Mindconnexion vorm hebben gekregen. In zijn ontdekkingstocht werd hij sterk geïnspireerd door de mensvisies van Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner en Ken Wilber. Aspecten van hun werk zijn terug te vinden in Mindconnexion, maar hebben hierin een duidelijk eigen gezicht. Als geen ander weet Marcel Dekker zijn kennis van Mindconnexion en het achterliggende gedachtengoed op levendige wijze te koppelen aan de praktijk van de deelnemers. Hij wordt dan ook gezien als een van de grootste experts op dit gebied.

Reacties van deelnemers

“Mindconnexion is een ongelooflijk handig en handzaam model om mechanismes van mensen, organisaties en situaties in kaart te brengen en te verbeteren. Soms confronterend maar binnen een dag was ik al verkocht.” 
Ineke Dorenbosch - Manager Arbeidsintegratie

“Ik ben behoorlijk praktisch ingesteld. Niet praten maar doen “that’s what it’s all about”. De uitslagen over mezelf en hoe ik de zaken in mijn bedrijf aanpak klopten. Mindconnexion kan binnenkort bij ons aan de slag”. 
Koos Kamp - Ondernemer

“Boeiend om tijdens de opleiding te voelen dat mijn collega’s, onze organisatie en de wereld zo met elkaar verbonden zijn. Dat geeft mij een gevoel van voldoening en begrip voor mezelf en de ander; de basis voor echte samenwerking”. 
Carla Meinsma – HR manager

“Voor mijn leiderschap is het heel belangrijk om mijn eigen dynamiek te kennen en aan te sluiten bij de dynamiek van de sporters. Super inspirerend om Mindconnexion hiervoor te “misbruiken”. 
Boudewijn Wijnands -  Sportcoach  

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen!