Mindconnexion

Reacties

Albert Sonnevelt - Directeur Sonneveltopleidingen
Mijn ervaring met de Mindconnexion test zijn bijzonder positief. Inmiddels hebben ruim 40 docenten van mijn opleidingsinstituut de test gemaakt. Ze zijn unaniem blij verrast door gebruikersgemak, maar nog meer over de treffende uitslag. De docenten hebben hierdoor beslist meer inzicht gekregen in hun karakter en gedrag. Voor mij als directeur heb ik een veel beter zicht gekregen op de samenstelling van het docententeam. Hierdoor kan ik duidelijke strategische en operationele beslissingen nemen om de optimale match te maken tussen student en docent.

Frans-Peter Dechering - 
CEO Blooming Bizz Management
Hoe ogenschijnlijk eenvoudige kleurpatronen zo'n verbluffend beeld van jezelf in relatie tot je omgeving kunnen geven! De rapportage is begrijpelijk en geeft richting en praktische handvatten. Zelf heb ik het als een prettig en treffend hulpmiddel ervaren. Ik heb Mindconnexion ingezet voor zowel mezelf als voor teams. Bij teams is het goed inzetbaar voor teamsamenstellingen alsmede voortgangsgesprekken. Gedurende een aantal jaren verschuift het beeld (het resultaat van de Mindconnexion tool) iets hetgeen een weergave is van mijn eigen ontwikkeling. Het grote verschil met andere tools zit in de snelheid en treffendheid. Door het ontbreken van grote vragenlijsten is Mindconnexion niet te manipuleren. Ook vermoed ik dat Mindconnexion cultuur onafhankelijk is en zo wereldwijd ingezet zou kunnen worden.

Volkert Batelaan - Rodrigues & Batelaan Management Consultancy
Ik heb een loopbaansessie gedaan met Mindconnexion. Bij mijn vorige werkgever (Ordina) was ik verantwoordelijk voor de afdeling Public. Op de een of andere manier leek hun cultuur mij niet meer echt te passen en zocht ik zelfstandig ondernemerschap in het adviesveld. De uitkomsten van Mindconnexion bevestigden dit al na ongeveer drie minuten; zolang duurt het om een scan te maken. Ik was verbaasd en direct gecharmeerd van de eenvoud, de snelheid en de verrassende diepgang van Mindconnexion en kan het warm aanbevelen bij bedrijven die talent- en teamontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan.

Robin van Galen - Waterpolo trainer, spreker, workshopleider
Een mooie sessie gehad met Mindconnexion. Ik ben zelf redelijk ingewijd in de sportversie van MBTI die ik regelmatig inzet voor mijn waterpolo-teams. Op deze manier krijg ik goed zicht op de sterke en zwakke (psychische) kanten van mijn spelers. Mindconnexion werkt niet met vragen maar met kleurfiguren en dat voelde even onwennig. Maar de uitslag gaat een heel stuk dieper dan ik had verwacht. Het laat zien hoe mensen omgaan met hun vermogens tot Ontvangen en Geven en koppelt dit aan Denken, Willen, Voelen & Doen. Dat zijn interessante zaken om te weten over je team. Het model laat zien hoe deze functies op elkaar doorwerken en dat oogt heel plausibel. Daar kan ik wat mee.

Govert van Oord - Entree Advies, lobby adviseur
Entree Adviesbureau heeft een lange ervaring op het gebied van public affairs (‘lobby’) en ondersteunt bedrijven, instellingen en organisaties bij hun contacten met publieke beslissers. Een belangrijk deel van ons werk is het trainen van nieuwe/jonge lobbyisten binnen de bedrijven en organisaties. Uiteraard speelt bij lobbywerk de persoonlijke inzet en aanpak een grote rol. Een effectieve lobbyist is goed geïnformeerd, een uitgekiende strateeg, maar ook een ‘verbinder’ want de beste lobbyist is een ‘relatiebouwer’. Samen met Mindconnexion hebben we een module ontwikkeld waarbij de cursist/trainee een beter inzicht krijgt in zijn of haar persoonlijke capaciteiten.  Met deze kennis kan de lobbyist zijn persoonlijk optreden versterken en een beter resultaat boeken voor zijn opdrachtgever. Waar zijn persoonlijkheid niet helemaal matched met het ‘ideaalbeeld’  van de lobbyist kan tijdig ondersteuning en versterking worden gezocht. De module daagt deelnemers aan de training op een stimulerende manier uit, om de lobbyvaardigheden te verbinden met meer begrip van het eigen functioneren.

Roel-Jan Abbas - Praktijk voor Osteopathie
Het is onmogelijk niet in vervoering te raken over de inhoud van de Mindconnexion van mij gebaseerd op slechts 4 series kleurpatronen, ingevuld in ongeveer 10 minuten. Hoe het ook zij, ik heb het als fascinerend ervaren hoe aan de hand van dit gereedschap vele kanten van mijn persoonlijkheid zijn belicht en in kaart te gebracht. Karakteristieken soms die ik slechts ten dele van mezelf bewust was en dankzij deze uitwerking echt heb ervaren. Kortom een unieke en geslaagde blauwdruk van mijn ontwikkeling als mens op dat moment.

Bernadette Meulens - Projectleider en ontwikkelaar Fair Play
Kleur als een spiegel van je ziel! Ik werk 4 jaar met de kleurentest van Mindconnexion en vindt het nog steeds bijzonder om mensen door middel van de kleurentest op weg te helpen in hun persoonlijke groei en bewustzijn. Uitkeringsgerechtigden, zakenmensen, coaches en jongeren. Allen zijn verbaasd hoe eerlijk en puur de analyse van mindconnexion is. Marcel door jouw levenswerk, krijgen mensen inzicht in hun leven met mooie resultaten als gevolg. " Een klant had een gruwelijk hekel aan de kleur paars, tijdens het bespreken van de kleurentest werd duidelijk waarom. Ze kon het plaatsen en beginnen met het verwerken van een trauma uit haar jeugd. In haar bedrijf heeft de kleur paars inmiddels een prominente plaats ingenomen: werkkleding voor de werknemers". 

Iris de Raadt - Studente op zoek naar een nieuwe studierichting
Ik zou Mindconnection zeker aanraden wanneer je zit met vragen waar je zelf niet helemaal uit kunt komen. Je krijgt aan de hand van een kort testje inzicht in je persoonlijkheid, en kunt aan de hand daarvan een goed gesprek voeren over de vragen die je hebt (wat mij betreft was dat studiekeuze). Je gaat dingen op een andere manier bekijken, waardoor je weer nieuwe inzichten krijgt. Marcel weet de juiste informatie uit de test te halen en toe te passen op je levensvragen. Hij vraagt door en zet je aan het denken. Ik vond het professioneel en positief en ik vond het waardevol dit gedaan te hebben.

Sheila van der Meeren - CEO Recruitment4you
In 2011 heb ik kennis gemaakt met MindConnexion, ik deed voor mezelf de kleurenscan en was geraakt door het eenvoudige model wat zoveel diepgaande informatie geeft op basis van kleuren en patronen. Later volgde ik een opleiding om de scans te kunnen afnemen. Het resultaat is iedere keer weer verbluffend. Het geeft ons binnen Recruitment4You een goede handreiking om dieper in gesprek te gaan met een kandidaat en de intrinsieke motivatie, competenties en eventuele valkuilen goed in beeld te krijgen. Ik heb Marcel leren kennen als fijne, directe en kundige leraar, die ook later klaar staat met raad en daad indien dat nodig is. MindConnexion is behoorlijk innovatief door verschillende zienswijzen en disciplines bij elkaar te brengen. Dat sluit perfect aan op de filosofie van Recruitment4You.

Pia van Oord - Wiessing - Raadslid en Adviseur Wijken en Wonen
Mindconnexion en Marcel Dekker zijn bijzonder nuttig bij processen waarbij de persoonlijkheid, de persoonlijke inzet en teamprestaties van cruciaal belang zijn. In enkele simpele stappen wordt een analyseproces op gang gebracht, waarbij het niet zozeer om ‘waarheden’ gaat, als wel om een zoektocht naar eigen kracht en zwakte en die van het betrokken team. Marcel Dekker is daarbij een goede gids.

Elfriede Oosterlaan - Persoonlijk Coach
De kleurpatronen van Mindconnexion genereren, in ongekend korte tijd, verbluffende uitkomsten. De tool levert  ontzettend veel bruikbare en voor de persoon in kwestie herkenbare informatie op, waar de gebruikers iets mee kunnen. Eventuele disbalans wordt aan de hand van heldere afbeeldingen inzichtelijk gemaakt en kunnen door coaches/therapeuten gemakkelijk worden ingezet als basis structuur voor persoonlijke -en/of teamgesprekken. In tegenstelling tot dure, tijdrovende assessments  of  andere tools waar men lange vragenlijsten voor moet invullen, kost het werken met  Mindconnexion slechts een paar minuten tijd. Het resultaat: een heldere, doelmatige  persoonsbeschrijving, waarbij je ook hele teams in kaart kunt brengen. Mindconnexion laat zien waaraan gewerkt moet worden om balans te vinden. Balans voor personen of de balans in een team. Dit kan een voetbal team zijn, maar ook een verkoop team. Minconnexion is dus multi inzetbaar. Persoonlijk laat het mij elke keer weer zien waar ik sta en waar ik aan moet werken. Elke keer weer slaat het de spijker op zijn kop. Met name in relaties van persoonlijke aard, geeft het inzicht waar de eventuele knelpunten liggen. Zo kan ik meer begrip voor de ander opbrengen en weet ik in ieder geval wat de oorzaak is van de disbalans. Mindconnexion! Helder en effectief, als je in verbinding wilt staan met jezelf en met de wereld om je heen. 

Arie van der Ende - Teamleider Lentiz MBO
Mindconnexion was en is voor mij een middel om in een team van mensen gedrag en handelen nader te onderzoeken. Waar ligt bij teamleden de nadruk in hun “zijn” op; hoe kun je de kwaliteiten van mensen inzetten zodat ze niet alleen een hoog rendement op leveren voor het individu maar ook voor het team. Een tool die veel informatie oplevert en voldoende aanleiding biedt om je organisatie te optimaliseren. De kleurpatronen zijn gemakkelijk te definiëren, de vier elementen spreken voor zich. Verassend voor mij (maar ook voor hen die in mijn organisatie de tool hebben ingevuld) dat de “scan” je eigen ik zo bloot legt en waarin je jezelf absoluut herkent.  Voor mij is Mindconnexion een manier om teams beter te laten functioneren. Niet specifiek voor alleen het onderwijs maar het kan veel breder. Elke organisatie heeft op een bepaald moment behoefte om te reflecteren; op zichzelf en op de wijze waarop de medewerkers functioneren. Daar is Mindconnexion een mooie tool voor.

Caren Post-Reinoud, coach/trainer/implementatiemanager/mobiliteitsmanager/Adviseur aanbesteding
Ik vind Mindconnexion een laagdrempelig verbeeldende methode om tot (persoonlijk) inzicht te komen. Sommige delen van de uitslag waren herkenbaar en sommige in eerste instantie niet, bijvoorbeeld het gevoelsstuk dat het kleinst bleek en ik dacht dat ik juist alles met gevoel deed/doe! Blijkbaar een stuk waar ik nog mee aan de slag moet! In tegenstelling tot andere persoonlijkheidstesten vind ik Mindconnexion laagdrempelig, snel (geen oeverloze lange vragenlijsten) en inzichtelijk. Ik zie het vooral als aantrekkelijke tool voor de markt en op die manier er ook in aanraking mee gekomen en naar gekeken. Prima in te zetten voor jeugd (zelfbeeld versus realiteit), vanwerknaarwerk-trajecten, onderdeel van studies, wervingstrajecten, mobiliteitstrajecten, pre-coaching instrument, onderdeel van trainingen.

Henk Vermeer - Ondernemer, IT consultant
De kleurpatronen van Mindconnexion maken het jezelf onmogelijk om te beredeneren wat de antwoorden zouden moeten zijn, je onderbewustzijn komt dus aan het woord. De uitkomsten geven veel inzicht in de onbewuste drijfveren die een rol spelen in hoe je je voelt en hoe anderen op je reageren. Wanneer je het rapport voor je ziet valt het kwartje. De test is zeer snel uit te voeren en de rapportage compleet. Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam op bepaalde terreinen is een reuze stap en zet je in beweging! Ideaal voor mensen die in relatie staan tot andere mensen, iedereen dus. Of het nu binnen bedrijven is of in andere verhoudingen. Het is binnen bedrijven een snelle test die de weg opent naar medewerkers om naar hun eigen rol in het geheel te kijken en zich hier bewust van te worden.

Frank Olsthoorn - Senior Accountmanager HRM. 
Mijn eerste indruk van MC, ruim twee jaar geleden, was verrassend, waar, niet manipuleerbaar, simpel en snel. Eindelijk eens geen 2 uur zitten aan vragen en stellingen. De kracht van MC zit mijns in de eenvoud en de degelijke achterliggende logica. Het inspirerende gesprek met Marcel Dekker erna n.a.v de uitkomst was verbluffend bevestigend en sloot voor mijn gevoel zeer goed aan bij mijn situatie op dat moment. Ik zat toen 'in between jobs' zoals dat zo mooi heet en Marcel heeft mij nav MC het zetje gegeven dat ik nodig had om mijn plannen (ik was een combi van vuur en lucht) na te jagen. Als ervaren professional in de arbeidsbemiddeling kan MC volgens mij prima worden gebruikt voor gesprekken in kader van werving en selectie, functioneren, coaching, loopbaan- en opleidingskeuze, outplacement.